Aktualności

Spotkanie struktur branżowych NSZZ "Solidarność" w Gdańsku

W dniu 8 stycznia 2018 w Gdańsku w historycznej Hali BHP odbyło się spotkanie struktur branżowych NSZZ "Solidarność" z przedstawicielami Komisji Krajowej na czele z Przewodniczącym Piotrem Dudą. 

W spotkaniu wzięli udział V-ce Przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej Andrzej Jaszczuk i Aleksander Gołowin, sekretarz Elżbieta Zaniewicz, skarbnik Piotr Michalski oraz członkowie Rady Sekcji Barbara Kędra, Wojciech Plecinski i Dariusz Suchenek. 

W części roboczej spotkania nasza Sekcja zwróciła uwagę na niewłaściwą praktykę stosowaną w ustawach tzw. "wygaszania umów o pracę" oraz na brak powołania przy Radzie Dialogu Społecznego zespołu ds. administracji publicznej. Otrzymaliśmy odpowiedź, że toczą się rozmowy z OPZZ w sprawie powołania przedmiotowego zespołu. 

Druga część spotkania przebiegała w świątecznej atmosferze kolęd i wzajemnych życzeń. 

nszz solidarnosc

tygodnik solidarnosc

wybory na kadencje

wskazniki gus