Aktualności

Posiedzenie Rady KS PARiS z udziałem p. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacja z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej w dniu 6 marca 2020 r. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5.

W dniu 6 marca 2020 r. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej (KS PARiS) z udziałem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej p. Marleny Maląg.

Ponadto w spotkaniu udział wzięli ze strony rządowej: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej p. Stanisław Szwed oraz Dyrektor Generalny Ministerstwa p. Jadwiga Lesisz, ze strony związkowej: Zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” p. Bogdan Kubiak, Przewodniczący Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” p. Andrzej Kropiwnicki oraz Zastępca Przewodniczącego ZR Mazowsze NSZZ „Solidarność” p. Waldemar Dubiński.

Przewodnicząca KS PARiS kol. Lucyna Walczykowska omówiła problemy pracowników administracji samorządowej, w tym nałożone dodatkowe zadania wynikające zarówno ze zleceń rządowych, jak i zmiany przepisów. Zwróciła się do p. Minister Pracy z pismem szczegółowo prezentującym problemy pracowników pomocy społecznej.

Przedstawiono problemy pracowników administracji rządowej – członków korpusu służby cywilnej, w tym: pracowników urzędów statystycznych oraz urzędów wojewódzkich, a także pracowników niemnożnikowych niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zwracając uwagę m.in. na zwiększenie zadań i dysproporcje płacowe.

Członek Prezydium KS PARiS kol. Wojciech Pleciński omówił problemy dotyczące płac członków korpusu służby cywilnej oraz rozporządzenie dotyczące pracowników niemnożnikowych.

Przedstawiciele organizacji związkowych: Głównego Urzędu Statystycznego kol. Bogdan Maliszewski, Urzędu Statystycznego w Gdańsku kol. Katarzyna Adamska oraz Urzędu Statystycznego w Białymstoku kol. Stanisława Witenberg - przedstawili problemy pracowników urzędów statystycznych, zaś przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku kol. Andrzej Modzelewski poruszył problemy pracowników urzędów wojewódzkich.

Minister Pracy p. M. Maląg ze zrozumieniem i życzliwością odniosła się do postulatów KS PARiS. Zadeklarowała gotowość ich przeanalizowania, a także pamiętania o nich w toku dalszych prac rządu.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej p. Stanisław Szwed zwrócił uwagę na liczbę spraw, które udało się załatwić. Wspólnie z Zastępcą Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” p. Bogdanem Kubiakiem przybliżyli sprawy dotyczące funkcjonowania Zespołów i Podzespołów Problemowych Rady Dialogu Społecznego.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” p. Bogdan Kubiak zaprosił Radę KS PARiS do organizowania posiedzeń w Biurze Komisji Krajowej w Warszawie.

W drugiej części obrad omówiono aktualną sytuację KS PARiS zwracając uwagę na czynniki utrudniające jej działanie. Podjęto szereg decyzji niezbędnych dla prac Rady. Na wniosek Przewodniczącej Lucyny Walczykowskiej Rada podjęła Uchwałę o zwiększeniu liczebności Prezydium oraz wybrała dwóch nowych członków - przedstawicieli organizacji związkowych z Urzędów Wojewódzkich: kol. Daniela Gruszkę z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz kol. Andrzeja Modzelewskiego z Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Wszyscy członkowie Rady ocenili spotkanie jako potrzebne i efektywne.

nszz solidarnosc

tygodnik solidarnosc

wybory na kadencje

wskazniki gus