Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna na kadencję 2018-2023

Lp.

Funkcja

Nazwisko i imię

organizacja

1

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Rzeszotarski Andrzej

Sekcja Region Mazowsze

2

Członek Komisji Rewizyjnej

Krzywonos Grzegorz

Min.Finansów Warszawa

3

Członek Komisji Rewizyjnej

Rogoziński Jacek

UW Warszawa

4

Członek Komisji Rewizyjnej

Walterbach Rafał

Straż Miejska Kraków

5

Członek Komisji Rewizyjnej

Jędryka Kazimierz

Straż MIejska Kraków

6

Członek Komisji Rewizyjnej

Roesler Zbigniew

UM St. Warszawa

7

Członek Komisji Rewizyjnej

Wdowiarz Agata

ZBK Kraków

nszz solidarnosc

tygodnik solidarnosc

wybory na kadencje

wskazniki gus