Rekomendacje do Komisji Sejmowych

Wykaz rekomendacji Rady KS PARiS do prac w Komisjach Sejmowych

Nr Uchwały/data podjęcia

treść , kogo dotyczy

6/06/2018 z dnia 11.06.2018r.

Daniel Pokuta - Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych

7/06/2018 z dnia 11.06.2018r.

Zdzisław Raczyński - Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych

8/06/2018 z dnia 11.06.2018r.

Andrzej Jaszczuk - Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

9/06/2018 z dnia 11.06.2018r.

Piotr Gaglik - Sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju

10/06/2018 z dnia 11.06.2018r.

Bartosz Skawiński - Sejmowa Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa

11/06/2018 z dnia 11.06.2018r.

Wojciech Pleciński - Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

12/06/2018 z dnia 11.06.2018r.

Tomasz Radzikowski - Sejmowa Komisja do spraw Kontroli Państwowej

13/06/2018 z dnia 11.06.2018r.

Adam Krzysztofik – Sejmowa Komisja do spraw Służb Specjalnych

05/03/2019 z dnia 15.03.2019r.

Wiktor Gacparski - Sejmowa Komisja Finansów Publicznych

15/06/2018 z dnia 11.06.2018r.

Adrian Tomas - Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

16/06/2018 z dnia 11.06.2018r.

Andrzej Rzeszotarski - Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

24/07/2018 z dnia 9.07.2018r.

Marta Gilarska oraz Robert Seryło - Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

18/06/2018 z dnia 11.06.2018r.

Marek Babiński - Sejmowa Komisja Infrastruktury

19/06/2018 z dnia 11.06.2018r.

Bogdan Maliszewski - Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej

20/06/2018 z dnia 11.06.2018r.

Zdzisław Raczyński – Członek Stałego Komitetu (titular member) ds. Administracji Państwowej i Europejskiej EPSU – Europejskiej Federacji Służb Publicznych Związków Zawodowych w kadencji 2018-2022

(EPSU Standing Committee on National and European Administration)

21/06/2018 z dnia 11.06.2018r.

Zbigniew Roesler – Członek Stałego Komitetu (titular member) ds. Administracji Samorządowej EPSU – Europejskiej Federacji Służb Publicznych Związków Zawodowych w kadencji 2018-2022

(EPSU Standing Committee on Local and Regional Government)

Piotr Gaglik – Zastępca Członka Stałego Komitetu (substitute) ds. Administracji Samorządowej EPSU – Europejskiej Federacji Służb Publicznych Związków Zawodowych w kadencji 2018-2022

(EPSU Standing Committee on Local and Regional Government)


 

nszz solidarnosc

tygodnik solidarnosc

wybory na kadencje

wskazniki gus