Rekomendacje do prac w Komisjach Sejmu i Senatu

Wykaz rekomendacji Rady KS PARiS do prac w Komisjach Sejmu IX kadencji i Senatu X kadencji 2019-2023

Nr Uchwały/data podjęcia

treść , kogo dotyczy

8/11/2019 z dnia 25.11.2019r.

Daniel Pokuta - Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych

9/11/2019 z dnia 25.11.2019r.

Zdzisław Raczyński - Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych oraz Senacka Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

10/11/2019 z dnia 25.11.2019r.

Andrzej Jaszczuk - Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administrracji Państwowej

11/11/2019 z dnia 25.11.2019r.

Piotr Gaglik - Sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju oraz Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

12/11/2019 z dnia 25.11.2019r.

Bartosz Skawiński - Sejmowa Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa

13/11/2019 z dnia 25.11.2019r.

Wojciech Pleciński - Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny oraz Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

14/11/2019 z dnia 25.11.2019r.

Tomasz Radzikowski - Sejmowa Komisja do spraw Kontroli Państwowej

15/11/2019 z dnia 25.11.2019r.

Adam Krzysztofik – Sejmowa Komisja do spraw Służb Specjalnych

16/11/2019 z dnia 25.11.2019r.

Adrian Tomas - Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

17/11/2019 z dnia 25.11.2019r.

Andrzej Rzeszotarski - Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Senacka Komisja Środowiska

18/11/2019 z dnia 25.11.2019r.

Marek Babiński - Sejmowa Komisja Infrastruktury oraz Senacka Komisja Infrastruktury

19/11/2019 z dnia 25.11.2019r.

Bogdan Maliszewski - Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej oraz Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

20/11/2019 z dnia 25.11.2019r.

Wiktor Gacparski - Sejmowa Komisja Finansów Publicznych oraz Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

21/11/2019 z dnia 25.11.2019r.

Marta Gilarska oraz Robert Seryło - Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

20/06/2018 z dnia 11.06.2018r.

Zdzisław Raczyński – Członek Stałego Komitetu (titular member) ds. Administracji Państwowej i Europejskiej EPSU – Europejskiej Federacji Służb Publicznych Związków Zawodowych w kadencji 2018-2022

(EPSU Standing Committee on National and European Administration)

21/06/2018 z dnia 11.06.2018r.

Zbigniew Roesler – Członek Stałego Komitetu (titular member) ds. Administracji Samorządowej EPSU – Europejskiej Federacji Służb Publicznych Związków Zawodowych w kadencji 2018-2022

(EPSU Standing Committee on Local and Regional Government)

Piotr Gaglik – Zastępca Członka Stałego Komitetu (substitute) ds. Administracji Samorządowej EPSU – Europejskiej Federacji Służb Publicznych Związków Zawodowych w kadencji 2018-2022

(EPSU Standing Committee on Local and Regional Government)


 

nszz solidarnosc

tygodnik solidarnosc

wybory na kadencje

wskazniki gus