Galerie

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej na kadencję 2018-2023

(11 maja 2018 r.)
W dniu 11 maja w Krakowie w Sali Urzędu Miasta odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej na kadencję 2018-2023. Walne Zebranie Delegatów wybrało na Przewodniczącą KS PARiS Kol. Lucynę Walczykowską (będącą jednocześnie Przewodniczącą Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Samorządowych Miasta Krakowa).
Na dzień 11 maja 2018 r. Krajowa Sekcja PARiS liczyła 5571 członków.

Czytaj więcej

nszz solidarnosc

tygodnik solidarnosc

wybory na kadencje

wskazniki gus