Stanowiska

Stanowisko Nr 3/09/2020 Prezydium Rady Krajowej Sekcji

Stanowisko o numerze 3/09/2020 Prezydium Rady Krajowej Sekcji NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej z dnia 9 września 2020 r. w sprawie rozpoznania i usuwania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych  (tzw. PWiN) oraz obiektów podwodnych stanowiących zagrożenie dla środowiska z dna Morza Bałtyckiego leżącego w zasięgu polskich wód terytorialnych

Przeczytaj: Stanowisko 3/09/2020 Prezydium Rady Krajowej Sekcji

Stanowisko Nr 1/09/2020 Prezydium Rady Krajowej Sekcji

Stanowisko Nr 1/09/2020 Prezydium Rady Krajowej Sekcji NSZZ "Solidarność" Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej z dnia 9 września 2020 r., w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2021 wraz z uzasadnieniem obejmującym „Planowanie w układzie zadaniowym na 2021 rok – Skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym na 2021 rok i dwa kolejne lata"

Przeczytaj: Stanowisko 1/09/2020 Prezydium Rady Krajowej Sekcji

nszz solidarnosc

tygodnik solidarnosc

wybory na kadencje

wskazniki gus