Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna na kadencję 2023-2028

Lp.

Funkcja

Nazwisko i imię

organizacja

1

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

   

2

Członek Komisji Rewizyjnej

   

3

Członek Komisji Rewizyjnej

   

4

Członek Komisji Rewizyjnej

   

5

Członek Komisji Rewizyjnej

   

6

Członek Komisji Rewizyjnej

   
       

nszz solidarnosc

tygodnik solidarnosc

wybory na kadencje

wskazniki gus