Prezydium WZD

Skład prezydium WZD na kadencję 2023-2028

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1   Przewodniczący Walnego Zebrania Delegatów
2   Zastępca Przwodniczącego Walnego Zebrania Delegatów
3   Sekretarz Walnego Zebrania Delegatów
4   Protokolant Walnego Zebrania Delegatów

nszz solidarnosc

tygodnik solidarnosc

wybory na kadencje

wskazniki gus