Prezydium WZD

Skład prezydium WZD na kadencję 2018-2023

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1 Sebastian Szymonik Przewodniczący Walnego Zebrania Delegatów
2 Adam Krzysztofik Zastępca Przwodniczącego Walnego Zebrania Delegatów
3   Sekretarz Walnego Zebrania Delegatów
4 Rafał Walterbach Protokolant Walnego Zebrania Delegatów

nszz solidarnosc

tygodnik solidarnosc

wybory na kadencje

wskazniki gus