Rada Krajowej Sekcji

Rada Krajowej Sekcji na kadencję 2023-2028

Lp.

Funkcja

Nazwisko i imię

organizacja zakładowa/międzyz.

1

Przewodniczący

Daniel Pokuta

Straż Miejska Kraków  tel. 609-610-241

2

Z-ca Przewodn. Rady

 

 

3

Z-ca Przewodn. Rady

 

 

4

Z-ca Przewodn. Rady

 

 

5

Z-ca Przewodn. Rady

 

 

6

Skarbnik

 

 

7

 Sekretarz Dominika Wadowska MOZ Pracowników Samorządowych Miasta Krakowa

8

Prezydium Rady

 

 

9

Prezydium Rady

   

10

Prezydium Rady

   
11 Prezydium Rady    

12

Członek Rady

   

13

Członek Rady

   
14 Członek Rady    

15

Członek Rady

   

16

Członek Rady

   

17

Członek Rady

   

18

Członek Rady

   

19

Członek Rady

   

20

Członek Rady

   

21

Członek Rady

   
22 Członek Rady    

23

Członek Rady

   
24 Członek Rady    

25

Członek Rady

   

26

Członek Rady

   
27 Członek Rady    
28 Członek Rady    
       
       
       
       
       

nszz solidarnosc

tygodnik solidarnosc

wybory na kadencje

wskazniki gus