Rada Krajowej Sekcji

Rada Krajowej Sekcji na kadencję 2018-2023

Lp.

Funkcja

Nazwisko i imię

organizacja zakładowa/międzyz.

1

Przewodnicząca

Walczykowska Lucyna

MOZ Pracowników Samorządowych Miasta Krakowa

2

Z-ca Przewodn. Rady

Gaglik Piotr

UM Wrocław

3

Z-ca Przewodn. Rady

Gołowin Aleksander

Sekcja Region Mazowsze
/ NFOŚiGW

4

Z-ca Przewodn. Rady

Jaszczuk Andrzej

UM Warszawa

5

Z-ca Przewodn. Rady

Pokuta Daniel

Straż Miejska Kraków

6

Skarbnik

Michalski Piotr

UM Warszawa

7

 Sekretarz Pokuta Daniel  Straż Miejska Kraków

8

Prezydium Rady

Pleciński Wojciech

Sekcja Region Mazowsze/

Min.Rodziny, Pracy i PS

9

Prezydium Rady

Susek Elżbieta SP Tarnowskie Góry

10

Prezydium Rady

Gruszka Daniel UW Katowice
11 Prezydium Rady Modzelewski Andrzej UW Białystok

12

Członek Rady

Babiński Marek Straż Miejska Białystok

13

Członek Rady

Fortuna Elżbieta UM Wrocław
14 Członek Rady Gębołyś Jacek UM Oświęcim

15

Członek Rady

Hardecka Barbara MOZ Pracowników Samorządowych Miasta Krakowa

16

Członek Rady

Koszarny Maciej Główny Urząd Miar W-wa

17

Członek Rady

Kowalski Krzysztof MOPS Kraków

18

Członek Rady

Krzysztofik Adam UW Warszawa

19

Członek Rady

Lipska Elżbieta UM Częstochowa

20

Członek Rady

Piątkowska Jolanta UM St.Warszawa

21

Członek Rady

Plewczyńska Maria Urzęd Rej.Prod.Leczniczych,Wyrobów Med. i PB W-wa
22 Członek Rady Seryło Robert Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Rzeszów

23

Członek Rady

Rzepka Marta PFRON / Warszawa
24 Członek Rady Skawiński Bartosz  

25

Członek Rady

Sosnowski Tomasz UM St. Warszawa

26

Członek Rady

Tomas Adrian Straż Miejska Ruda Śląska
27 Członek Rady Trojanowski Sławomir UM Oświęcim
28 Członek Rady Witenberg Stanisława USt Białystok
       
       
       
       
       

nszz solidarnosc

tygodnik solidarnosc

wybory na kadencje

wskazniki gus