Rekomendacje do prac w Komisjach Sejmu i Senatu

Wykaz rekomendacji Rady KS PARiS do prac w Komisjach Sejmu IX kadencji i Senatu X kadencji 2019-2023

Nr Uchwały/data podjęcia

treść , kogo dotyczy

8/11/2019 z dnia 25.11.2019r.

Daniel Pokuta - Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych

10/11/2019 z dnia 25.11.2019r.

 

Andrzej Jaszczuk - Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administrracji Państwowej
11/11/2019 z dnia 25.11.2019r. Piotr Gaglik - Sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju oraz Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
12/11/2019 z dnia 25.11.2019r. Bartosz Skawiński - Sejmowa Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa
13/11/2019 z dnia 25.11.2019r. Wojciech Pleciński - Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny oraz Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
14/11/2019 z dnia 25.11.2019r. Tomasz Radzikowski - Sejmowa Komisja do spraw Kontroli Państwowej
15/11/2019 z dnia 25.11.2019r. Adam Krzysztofik – Sejmowa Komisja do spraw Służb Specjalnych
16/11/2019 z dnia 25.11.2019r. Adrian Tomas - Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
17/11/2019 z dnia 25.11.2019r. Andrzej Rzeszotarski - Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Senacka Komisja Środowiska
18/11/2019 z dnia 25.11.2019r. Marek Babiński - Sejmowa Komisja Infrastruktury oraz Senacka Komisja Infrastruktury
19/11/2019 z dnia 25.11.2019r. Bogdan Maliszewski - Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej oraz Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
20/11/2019 z dnia 25.11.2019r. Wiktor Gacparski - Sejmowa Komisja Finansów Publicznych oraz Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych
21/11/2019 z dnia 25.11.2019r. Marta Gilarska oraz Robert Seryło - Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
21/06/2018 z dnia 11.06.2018r.

Zbigniew Roesler – Członek Stałego Komitetu (titular member) ds. Administracji Samorządowej EPSU – Europejskiej Federacji Służb Publicznych Związków Zawodowych w kadencji 2018-2022

(EPSU Standing Committee on Local and Regional Government)

Piotr Gaglik – Zastępca Członka Stałego Komitetu (substitute) ds. Administracji Samorządowej EPSU – Europejskiej Federacji Służb Publicznych Związków Zawodowych w kadencji 2018-2022

(EPSU Standing Committee on Local and Regional Government)

 

 
   


 

nszz solidarnosc

tygodnik solidarnosc

wybory na kadencje

wskazniki gus