Aktualności

Aktualności

Stanowiska Nr 1-09-2021 Rady Krajowej Sekcji NSZZ "Solidarność" Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej w sprawie wynagrodzeń w sferze budżetowej

Stanowiska Nr 1-09-2021 z dnia 10 września 2021 r. Rady Krajowej Sekcji NSZZ "Solidarność" Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej w sprawie wynagrodzeń w sferze budżetowej wraz z wcześniejszym Stanowiskiem Nr 5/06/2021 z dnia 23 czerwca 2021r., w którym postulowaliśmy podniesienie wynagrodzeń w sferze budżetowej

Przeczytaj: Stanowiska Nr 1/09/2021

Przeczytaj: Stanowiskiem Nr 5/06/2021

Stanowisko 1-04-2021 Prezydium Rady Krajowej Sekcji

Stanowiska Nr 1-04-2021 Prezydium Rady Krajowej Sekcji NSZZ "Solidarność" PARiS popierające Stanowisko Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ "Solidarność" dotyczące Europejskiej Strategii Bioróżnorodności do 2030 roku pn. "Przywracanie przyrody do naszego życia" wzywające do podjęcia pilnych prac w sprawie zmiany celów zapisów Strategi

Stanowisko Nr 1-04-2021 Prezydium Rady Krajowej Sekcji NSZZ "Solidarność" PARiS

Stanowisko Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych

nszz solidarnosc

tygodnik solidarnosc

wybory na kadencje

wskazniki gus