Elektroniczna legitymacja członkowska

Elektroniczna legitymacja członkowska

Realizując Uchwałę programową przyjętą przez Krajowy Zjazd Delegatów w 2014 r., Krajowa Sekcja NSZZ „Solidarność" Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej włączyła się w akcję wdrożenia Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej (ELC).

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

W przyszłości legitymacja elektroniczna wyprze kartę Grosik, dzięki której w tej chwili można korzystać z punktów rabatowych w pewnych placówkach usługowych i handlowych. Aktualnie toczą się rozmowy z ogólnopolską siecią handlową na temat rabatów dla użytkowników nowej elektronicznej legitymacji związkowej.

Zgromadzone dane ułatwią szybsze docieranie z informacjami do wszystkich członków „Solidarności". Możliwe będzie m.in. bezpośrednie przesyłanie „Tygodnika Solidarność".

Krajowa Sekcja PARiS zwraca się więc do wszystkich organizacji zakładowych i międzyzakładowych NSZZ „Solidarność" tworzących naszą Sekcję o wykonanie postanowień uchwały Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność" poprzez wypełnienie wniosków o wydanie Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej, które należy dostarczać do siedzib właściwych Regionów.

Aby wprowadzanie danych przebiegło sprawnie, każde pola we wniosku powinny być wypełnione czytelnie. Do uzyskania legitymacji niezbędne jest podanie imienia i nazwiska oraz numeru pesel. Obowiązkowe jest także złożenie pod wnioskiem własnoręcznego podpisu.

Pola dotyczące miejsca zamieszkania są polami nieobowiązkowymi.

Legitymacja będzie ważna przez rok. Po upływie tego czasu zostanie automatycznie przedłużona po potwierdzeniu przez przewodniczącego przynależności do Związku członków swojej organizacji.

Pobierz: wniosek o wydanie eletronicznej legitymacji członkowskiej

nszz solidarnosc

tygodnik solidarnosc

wybory na kadencje

wskazniki gus