Zespoły problemowe

Zespoły Problemowe na kadencję 2018-2023

1. Zespół Problemowy ds. Administracji Rządowej

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1

Wojciech Pleciński

Przewodniczący Zespołu

2

Andrzej Jaszczuk

 

3

Marta Gilarska

 

4

Daniel Gruszka

 

5

Andrzej Modzelewski

 

6

Robert Seryło

 

 

   

 

2. Zespół Problemowy ds. Administracji Samorządowej

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1

Andrzej Jaszczuk

Przewodniczący Zespołu

2

Piotr Gaglik

 

3

Daniel Pokuta

 

4

Elżbieta Susek

 

5

Elżbieta Fortuna

 

6

Jolanta Piątkowska

 

7 Marek Babiński  

8

Adam Krzysztofik  
9 Zbigniew Roesler  

 

3. Zespół Problemowy ds. Straży Miejskich

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1

Daniel Pokuta

Przewodniczący Zespołu

2

Marek Babiński

 

3

Adrian Tomas

 

4

Sławomir Trojanowski

 

5

Kazimierz Jędryka

 

6

Rafał Walterbach

 

7

Adam Adamski  

nszz solidarnosc

tygodnik solidarnosc

wybory na kadencje

wskazniki gus