Zespoły problemowe

Zespoły Problemowe na kadencję 2023-2028

1. Zespół Problemowy ds. Administracji Rządowej

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1

 

Przewodniczący Zespołu

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

 

   

 

2. Zespół Problemowy ds. Administracji Samorządowej

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1

 

Przewodniczący Zespołu

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7    

8

   
9    

 

3. Zespół Problemowy ds. Straży Miejskich

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1

 

Przewodniczący Zespołu

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

   

nszz solidarnosc

tygodnik solidarnosc

wybory na kadencje

wskazniki gus