Aktualności

Aktualności

Stanowisko 1-04-2021 Prezydium Rady Krajowej Sekcji

Stanowiska Nr 1-04-2021 Prezydium Rady Krajowej Sekcji NSZZ "Solidarność" PARiS popierające Stanowisko Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ "Solidarność" dotyczące Europejskiej Strategii Bioróżnorodności do 2030 roku pn. "Przywracanie przyrody do naszego życia" wzywające do podjęcia pilnych prac w sprawie zmiany celów zapisów Strategi

Stanowisko Nr 1-04-2021 Prezydium Rady Krajowej Sekcji NSZZ "Solidarność" PARiS

Stanowisko Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych

nszz solidarnosc

tygodnik solidarnosc

wybory na kadencje

wskazniki gus